Międzynarodowy projekt eduroam (Education Roaming) przeznaczony jest dla środowisk naukowych. Głównym założeniem projektu jest zapewnienie bezpiecznego połączenia do sieci Internet pracownikom i studentom jednostek naukowych i edukacyjnych z wykorzystaniem regionalnych serwerów autoryzacyjnych (Radius/RadSecProxy) i 802.1x.

W działającym w wielu krajach Europy (i nie tylko, np.: Australia) projekcie eduroam po za bezpieczeństwem bardzo duży nacisk położono na dostępność i łatwość obsługi. Efektem jest dostarczenie jednolitej usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu, w ramach której użytkownicy eduroam bez wprowadzania zmian do konfiguracji i bez kontaktu z administratorami, mogą uzyskać dostęp do sieci w wielu instytucjach naukowych.

Zaprojektowana architektura połączeń charakteryzuje się hierarchiczną strukturą, której poziomy odpowiadają poszczególnym serwerom pośredniczącym w procesie przyznania dostępu do usługi.

W województwie lubuskim projekt koordynowany jest przez Centrum Komputerowe Uniwersytetu Zielonogórskiego i rozwijany w oparciu o Zielonogórską Miejską Sieć Komputerową ZMSK ZielMAN oraz sieć PIONIER.

W Polsce projekt jest koordynowany przez Uczelniane Centrum Informatyczne Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i rozwijany w oparciu o sieć PIONIER.

 
D&C Przemysław Baranowski, Krzysztof (JARY) Jarosiński, Radosław Milto - (C)2006 - Centrum Komputerowe UZ